Envíos y entregas

Esta web acepta pagos a través de Paypal. É sinxelo: só tes que ter unha conta nesta plataforma para poder comprar de maneira segura coa túa tarxeta de crédito.
Tamén podes pagar coa túa tarxeta de crédito ou débito.
Unha vez recibamos o pago, a empresa de mensaxería entregará o pedido na túa casa nun máximo de unha semana.

As restriccións de desprazamentos impostas polo Goberno para facer fronte á pandemia da Covid-19 están limitando esta época a nosa libertade de movementos e/ou dispoñibilidade horaria para realizar compras en tenda física. Na situación actual de pandemia do coronavirus, desprazarse para realizar compras nalgunhas ocasións convértese nun intre de incertidume e estrés.

Dona Formiguinha dispón de tenda online dende a cal realizar unha compra e que sexa entregada no domicilio dos nosos clientes, pero ante comentarios de diferentes clientes que por motivos laborais non poderían recibir os seus pedidos no seu domicilio, pero sí dispoñían de posibilidade de recoller un pedido na nosa tenda física, habilitamos un sistema de Pick and Go.

Posibilitamos 2 formas de recollida:

  • Unha na propia tenda. O cliente ou a persoa que autorice o cliente personarase co seu DNI na nosa tenda física para recoger o pedido.
  • Unha segunda opción consiste na entrega ao cliente do seu pedido no coche directamente. Para iso deberase coordinar a data e hora de entrega, indicando o cliente cando desexa facer a recollida, os datos da persoa autorizada no seu caso e a matrícula do vehículo que cargará o pedido.

Contamos coa colaboración do

Se precisas facer un CAMBIO ou DEVOLUCIÓN, tes 10 días para facela efectiva dende o momento en que recibas o produto. Para realizala debes escribirnos a: donaformiguinhagalicia@gmail.com, e dirémosche cómo facelo.
Os gastos de envío serán gratuitos a partir de 60€ para España, nos demaís casos cobraranse 5€ a maiores.
Para o extraxeiro dependerá do lugar o que se realice o envío.
———————————————————————————–
Esta web acepta pagos a través de Paypal. Es fácil: sólo tienes que tener una cuenta en esta plataforma para poder comprar de manera segura con tu tarjeta de crédito.
También puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito.
Una vez recibamos el pago, la empresa de mensajería entregará el pedido en tu casa en un máximo de una semana.

Las restricciones de desplazamientos impuestas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del Covid-19 están limitando esta época nuestra libertad de movimientos y/o disponibilidad horaria para realizar compras en tienda física. En la situación actual de pandemia del coronavirus, desplazarse para realizar compras en algunas ocasiones se está convirtiendo en un momento de incertidumbre y estrés.

Dona Formiguinha dispone de tienda online desde la cual realizar una compra y que sea entregada en el domicilio de nuestros clientes, pero tras comentarnos diferentes clientes que por motivos laborales no podían recibir sus pedidos en su domicilio, pero sí dispondrían de posibilidad de recoger un pedido en nuestra tienda física, hemos habilitado un sistema de Pick and Go.

Posibilitamos 2 formas de recogida:

  • Una en la propia tienda. El cliente o la persona que autorice el cliente deberá personarse con su DNI en nuestra tienda física para recoger el pedido.
  • Una segunda opción consiste en la entrega al cliente de su pedido en el coche directamente. Para ello se deberá coordinar la fecha y hora de entrega, indicándonos el cliente cuando desea realizar la recogida, persona autorizada en su caso y la matrícula del vehículo que cargará el pedido.

Contamos con la colaboración del

Si necesitas hacer un CAMBIO o DEVOLUCIÓN, tienes 10 días para hacerla efectiva desde el momento en que recibes el producto. Para realizarla debes escribirnos a: donaformiguinhagalicia@gmail.com, y te diremos como hacerlo.
Los gastos de envío serán gratuitos a partir de 60€ para España, en los demás casos se cobrarán 5€ a mayores.
Para el extranjero dependerá del lugar al que se realice el envío.